Åbn undermenuer...

Kontanthjælp

Rammes man af en social begivenhed, f.eks. arbejdsløshed, og er man ikke berettiget til økonomisk hjælp i øvrigt, f.eks. arbejdsløshedsdagpenge, kan man søge hjælp på kommunens socialkontor. Man kan få kontanthjælp, når man på grund af ændringer i sine forhold ikke kan skaffe det nødvendige til sin egen eller sin families forsørgelse.  Kontanthjælpen er en retsbestemt ydelse efter lov om aktiv socialpolitik. Den kan i nogle tilfælde suppleres med en individuelt tilpasset ydelse. Det er en betingelse for at få kontanthjælp, at man ikke har indtægter eller formue, der kan dække ens behov for forsørgelse. Ægtefæller har gensidig forsørgelsespligt. Det er et krav, at man udnytter sine arbejdsmuligheder. Man kan derfor ikke få hjælp, hvis man afviser et rimeligt tilbud om arbejde, aktivering eller andre beskæftigelsesfremmende foranstaltninger.

Figurer

Læs videre