Åbn undermenuer...

Nettokapitalindkomst

Kapitalindkomst er en form for indkomst, der ikke skyldes arbejde, men afkast på kapital. Det drejer sig om renteindtægter fra bankkonti, obligationer, pantebreve og beviser i investeringsforeninger (kun obligationsbaserede) samt lejeindtægter ved udlejning af sommerhuse, værelser og helårsboliger. Herfra trækker man så renteudgifter af gæld til banker, realkreditinstitutter og anden gæld, hvorefter man kan konstatere, om man har positiv eller negativ kapitalindkomst. Dette resultat betegnes nettokapitalindkomsten.