Åbn undermenuer...

Kommuneskat

Ved beskatning af indkomst i Danmark skelner man mellem arbejdsmarkedsbidrag (AM-bidrag), sundhedsbidrag, kommuneskat og kirkeskat, der alle er proportionale skatter, samt bundskat og topskat til staten. Den kommunale indkomstskat, der har til formål at dække størstedelen af den kommunale service, betales til skatteyderens bopælskommune med en udskrivningsprocent, der er fastsat af kommunalbestyrelsen for det pågældende år. Den gennemsnitlige kommuneskat i landets 98 kommuner er i 2014 på 24,9 %, og de samlede kommunale indkomstskatter forventes i 2014 at løbe op i 220 mia. kr.