Åbn undermenuer...

Livsindkomst

Livsindkomst er en beregnet størrelse, der viser, hvor meget en bestemt stillingskategore forventes at tjene over et livsforløb. I beregningen af livsindkomsten tages der højde for sandsynligheder for ledighed, sygdom, barsel m.v.

Livsindkomsten er mere ligeligt fordelt end indkomsten i et bestemt år. Det skyldes bl.a., at unge under uddannelse i nogle år har en relativt lav indkomst, fx i forhold til en faglært arbejder, men senere i livet ofte får en placering i den pænere ende af indkomstskalaen. Gini-koefficienten er altså lavere for livsindkomster end for årsindkomster.