Åbn undermenuer...

Ligningsmæssige fradrag

Når man skal opgøre en persons skattepligtige indkomst, starter man med at beregne den personlige indkomst. Derefter lægger man evt. positiv kapitalindkomst til (negativ kapitalindkomst trækkes fra), og endelig trækker man så de ligningsmæssige fradrag fra. Disse er først og fremmest lønmodtageres fradrag for udgifter i forbindelse med deres arbejde, fx transport til og fra arbejdspladsen, fagforeningskontingent, A-kasse mv. I de senere år har man gradvist skærpet grænserne for sådanne fradrag, så at lønmodtagerne nu kan trække færre udgifter fra. Til gengæld har man så indført et beskæftigelsesfradrag, der p.t. (2014) er på max. 23.800 kr., men som gradvist vil blive hævet til 34.100 kr. i 2022.