Åbn undermenuer...

Degressiv skat

En degressiv skat er en skat, hvor skattens andel af indkomsten falder med indkomstens størrelse. Mest degressiv er en såkaldt kopskat, hvor alle uanset indkomst betaler det samme absolutte beløb i skat. Også moms og afgifter er degressive. Ganske vist er momsprocenten den samme uanset indkomst, men da det momsbelagte forbrug udgør en større andel af indkomsten hos de laveste indkomster, udgør momsbeløbet også en større andel af indkomsten. Det modsatte af en degressiv skat er en progressiv skat.