Åbn undermenuer...

Obligationer

Obligationer er frit omsættelige værdipapirer, der udstedes i forbindelse med lånoptagelse.  Realkreditobligationer udstedes med sikkerhed i fast ejendom. Statsobligationer er obligationer, staten udsteder i forbindelse med lånoptagelse. Obligationsrenten fastsættes af markedet. Obligationer har en nominel rente, f.eks. 6%. Udbud og efterspørgsel bestemmer til hvilken pris/kurs de handles. Er kursen over 100%, er den direkte rente mindre end den nominelle. Er kursen under 100%, er den direkte rente over den nominelle rente.  Afdrag på lånene medfører, at obligationerne indløses i løbet af låneperioden. Det medfører, at nogle af obligationerne indløses til kurs 100, hver gang der afdrages på lånene. Den effektive rente er den direkte rente + udtrækningschancen (eller udtrækningsrisikoen, hvis kursen er over 100).

Relaterede artikler

Aktier