Åbn undermenuer...

Obligationer

Obligationer er frit omsættelige værdipapirer, der udstedes i forbindelse med lånoptagelse. Realkreditobligationer udstedes med sikkerhed i fast ejendom. Statsobligationer er obligationer, staten udsteder i forbindelse med lånoptagelse.

Få adgang til Samfundsfag.dk