Åbn undermenuer...

Cost-benefit-analyse

En analyse, der forsøger at sætte tal på størrelsen af de samfundsmæssige omkostninger og de samfundsmæssige fordele ved en given disposition. F.eks. kan man i forbindelse med beslutningen om bygning af en ny motorvej ud over de direkte udgifter sætte tal på omkostninger som øget trafikstøj, ødelæggelse af naturværdier og omvendt lave en beregning af de økonomiske fordele ved sparet rejsetid og færre trafikdrab m.m.