Åbn undermenuer...

Profitraten

Et begreb fra marxistisk økonomisk teori, som udtrykkes ved brøken: m/(v+k). m er merværdien, dvs. den værdi, arbejderne producerer i produktionsprocessen, minus den løn, de modtager. v er lønningerne til arbejderne, og k er forbruget af råstoffer og realkapital.

Få adgang til Samfundsfag.dk