Åbn undermenuer...

Profitraten

Et begreb fra marxistisk økonomisk teori, som udtrykkes ved brøken: m/(v+k). m er merværdien, dvs. den værdi, arbejderne producerer i produktionsprocessen, minus den løn, de modtager. v er lønningerne til arbejderne, og k er forbruget af råstoffer og realkapital.

Merværdi kan ifølge marxisterne kun produceres af mennesker, og da den menneskelige arbejdskraft i stigende omfang bliver erstattet af maskiner (k i brøkens nævner), bliver den samlede nævner i brøken større i forhold til tælleren m, og brøkens størrelse bliver gradvist mindre. Karl Marx skrev derfor om "profitratens tendens til fald" som en økonomisk lovmæssighed.