Åbn undermenuer...

Economics of scale

Stordriftsfordele. En sammenhæng mellem indsatsen af produktionsfaktorer og produktionens størrelse, hvor den sidste vokser mere end den øgede indsats af produktionsfaktorer. Årsager hertil kan være, at de faste omkostninger fordeles ud på flere produktenheder, øget specialisering m.v.