Åbn undermenuer...

Spekulation

Spekulation er køb og salg af værdipapirer (aktier, obligationer), valuta eller fast ejendom, hvor transaktionerne sker for at score en gevinst og ikke, fordi man har et realt behov for at handle med de pågældende aktiver. Der er ikke tvivl om, at der er sket en vækst i spekulative handler, hvilket især hænger sammen med den øgede udbredelse af it, ligesom der er udviklet finansielle instrumenter (gearing) alene med det formål at spekulere. Det forhold, at pensionsopsparing er mere udbredt, bevirker, at også almindelige mennesker spekulerer i værdipapirer. En økonomi, hvor spekulation spiller en stor rolle, benævnes casino-økonomi.