Åbn undermenuer...

Fannie Mae

Fannie Mae er en kreativ udtale af forkortelsen FNMA, Federal National Mortgage Association, en amerikansk kreditforening, der blev stiftet i 1938 af Roosevelt som led i New Deal. Formålet var at skaffe penge til lånemarkedet for fast ejendom ved, at Fannie Mae opkøber og videresælger huslån (MBS) med statsgaranti. Freddie Mac blev stiftet i 1970 som en parallel til Fannie Mae.

Under præsident Clinton og videre under Bush var der et enormt pres på de halvstatslige långivere Fannie Mae og Freddie Mac mht. at sænke kravene til kommende huskøbere og dermed øge chancerne for, at også lavindkomstfamilier kunne få en ejerbolig. Dette pres førte til udstedelsen af subprime-lån, som igen var en væsentlig faktor bag Finanskrisen fra 2007.

Læs videre