Åbn undermenuer...

Skatteamnesti

Den danske regering indførte i første halvår af 2013 en amnesti (en delvis fritagelse for straf) for skatteydere, som har formuer placeret i udlandet (i såkaldte skattely), men som ikke har selvangivet disse formuer. Hvis sådanne skatteydere frivilligt meldte sig til myndighederne inden 1. juli, var de sikret, at de undgik fængselsstraf. Men de skulle naturligvis betale den skyldige skat, hvortil kom en bøde på maximum 60 % af den unddragne skat. Skatteunddragelse på mere end 500.000 kr. giver ellers normalt ubetinget fængselsstraf.

Læs videre

Se alle 1
Økonomi ABC
Økonomi i ABC-serien med progression på tre niveauer....