Åbn undermenuer...

Subsidier

Offentlig økonomisk støtte, hvis sigte som regel er at holde priserne på bestemte varer nede af hensyn til forbrugerne. Men formålet kan også være at støtte et erhverv, der har vanskeligt ved at klare sig i den internationale konkurrence, og dermed at bevare arbejdspladser. I EU-samarbejdet er det generelt forbudt for medlemsstaterne at anvende subsidier, idet man vil undgå konkurrenceforvridning.

Læs videre

Se alle 1
Økonomi i ABC-serien med progression på tre niveauer....