Åbn undermenuer...

Industrielt kompleks

Der, hvor færdigproduktionen af et bestemt produkt er placeret, vil der ofte findes leverandører af halvfabrikata, specialmaskiner og tjenesteydelser. Derfor vil det ofte være rationelt for en ny færdigvareproducent at placere sig i et sådant center. Man taler i den sammenhæng om koblinger mellem forskellige dele af et industrielt kompleks.

Den amerikanske økonom Michael Porter har opstillet en model - Porters diamant - for et lands konkurrenceevne. Én af de 4 faktorer, der ifølge modellen fremmer konkurrenceevnen, er netop, at beslægtede og støttende virksomheder findes i geografisk nærhed af hinanden.