Åbn undermenuer...

Produktions- og importskatter

Består dels af skatter og afgifter lagt på produktion eller omsætning af varer og tjenester kaldet produktskatter (moms, afgifter på spiritus og tobak mv.) - dels af andre skatter knyttet til produktionen, f.eks. vægtafgift på biler og ejendomsskatter. Der er tale om såkaldte indirekte skatter.