Åbn undermenuer...

Budget

Alle virksomheder også staten og kommunerne lægger et budget, dvs. et forsøg på at beskrive, hvordan de fremtidige indtægter og udgifter vil udvikle sig. Modsat regnskabet, som er historisk (Hvordan gik det sidste år?), er budgettet rettet mod fremtiden med de usikkerheder, det nu giver. Budgettet er således et skøn.

Budgettet for staten er Finansloven, der som forslag fremlægges for Folketinget inden 1. september året før og indeholder en detaljeret oversigt over de forventede udgifter og indtægter for det kommende år og overslag for de følgende 4 år. Der skelnes overordnet mellem lovbundne poster og poster, som er til forhandling i forbindelse med finanslovsforhandlinger. Finansloven er også et signal om, hvilken økonomisk politik staten vil føre i det kommende år.

Budgettet er et prioriteringsværkstøj, hvori de politiske prioriteringer hvilke områder skal have hvor meget? - tydeligt kommer til udtryk.