Åbn undermenuer...

Realkapital

Kapital, der har karakter af produktionsmidler (fabriksbygninger, maskiner, køretøjer o.l.). I modsætning til pengekapital (penge eller værdipapirer). Realkapital er producerede - ikke naturgivne - produktionsfaktorer. Realkapitalen svarer til summen af de investeringer, der er blevet foretaget over årene, minus det slid, maskinerne og bygningerne har været udsat for.

Læs videre

Se alle 1
Økonomi i ABC-serien med progression på tre niveauer....