Åbn undermenuer...

Direkte rente

Forrentningen af et værdipapir med en given pålydende rente, når man tager hensyn til værdipapirets kurs. Hvis f.eks. en 8%-obligation på 1000 kr. købes til kurs 90, så er den direkte rente 80 kr. (8% af 1000 kr. pålydende) af de 900 kr., der reelt er investeret altså 80/900*100 % = 8,88 %.