Åbn undermenuer...

Andelsselskab

Selskabsform, hvor kapitalindskyderne hæfter solidarisk for evt. gæld. Historisk opstået i tilknytning til landbrugets behov for bearbejdning af landbrugsprodukterne i mejerier, slagterier mv. På grund af den kollektive gældsforpligtelse er det naturligt, at hver indskyder har én stemme uanset indskud hvorimod udbyttet afhænger af den indvejede mængde.

Læs videre