Åbn undermenuer...

Realløn

Den pengeløn, man får udbetalt, fratrukket inflationen. Hvis en persons løn er steget 4% i løbet af et år, og priserne samtidigt er steget med 3%, er reallønnen kun steget 1%. Reallønnen udtrykker altså udviklingen i lønnens reelle købekraft.