Åbn undermenuer...

Omkostninger

En omkostning er de ressourcer, der medgår til produktionen af varer og tjenester. Normalt opgøres omkostningerne i penge. Der skelnes mellem forskellige typer omkostninger. Faste omkostninger er de omkostninger ved en produktion, som er uafhængige af produktionens størrelse. Eksempelvis er omkostninger til lys og varme faste. Variable omkostninger vokser med produktionens størrelse. Fx vil omkostninger til råvarer, energi og arbejdskraft typisk være variable, da der bruges mere af disse i takt med, at produktionen vokser. En tredje type omkostning er afskrivninger, hvor sliddet på maskiner og bygninger indregnes. Hvis en bygning eksempelvis har en levetid på 50 år, og den har kostet 50 millioner kroner i anskaffelse, vil bygningen blive afskrevet med 1 million kroner om året, som er det beløb, som virksomhedsejeren i princippet skal lægge til side for at kunne anskaffe en ny bygning. I konkurrenceevnesammenhæng ses tit betegnelsen enhedsomkostninger, som er de samlede omkostninger (faste og variable) delt ud på hele produktionen, og som er afgørende for den pris, en vare kan sælges til.

Figurer