Åbn undermenuer...

Homogen vare

Når en vare er et forholdsvis ensartet produkt, kalder man varen homogen. Et eksempel herpå er smør.
I en markedsøkonomi forudsætter økonomisk teori ofte, at der er tale om fuldkommen konkurrence. Dette indebærer bl.a., at varerne på et marked er homogene. Når en varekategori modsat er kendetegnet ved forholdsvis store forskelle i kvalitet, funktionalitet e.l., betegnes varen som heterogen.