Åbn undermenuer...

Nytteteori

Ifølge nytteteorien er efterspørgslen efter en vare bestemt af den nytte, forbruget af varen giver. Forbruget af det første stk. af en vare fx et par bukser - antages at give større nytte end det næste par bukser osv. Med andre ord er grænsenytten faldende, hvilket også forklarer, hvorfor efterspørgselskurven er faldende fra venstre mod højre. Den første vare er man villig til at betale mere for, fordi den giver mere nytte end den næste.
Mere generelt antages husholdningerne ifølge nytteteorien at være nyttemaksimerende. Dvs., at de vil efterspørge de varer, som giver størst nytte pr. krone. Hvad der så giver mest nytte, er subjektivt bestemt, men det antages at denne subjektive afvejning sker efter rationelle overvejelser.

Læs videre

Se alle 1
Økonomi i ABC-serien med progression på tre niveauer....