Åbn undermenuer...

Landbrugsbedrift

Som hovedregel en ejendom, hvoraf der anvendes mindst 0,5 hektar til landbrugs- eller gartneridrift.  Også mindre arealer kan komme i betragtning, hvis produktionen på sådanne arealer svarer til, hvad der kan produceres for på 0,5 hektar med byg. Drives to ejendomme sammen, opføres de af Danmarks Statistik som én ejendom, ligesom forpagtede arealer medtælles i bedriften.