Åbn undermenuer...

Landbrugsbedrift

Som hovedregel en ejendom, hvoraf der anvendes mindst 0,5 hektar til landbrugs- eller gartneridrift. Også mindre arealer kan komme i betragtning, hvis produktionen på sådanne arealer svarer til, hvad der kan produceres for på 0,5 hektar med byg.

Få adgang til Samfundsfag.dk