Åbn undermenuer...

Frie goder

En betegnelse for de goder, som er gratis, og hvor alle behov kan tilfredsstilles. Dvs. at udbuddet i princippet er uendeligt stort. Fx kan en række vejrmæssige fænomener (regn, sol) karakteriseres som frie, idet det er umuligt at udelukke andre fra at forbruge godet, og forbruget kan være uendeligt stort. Modsat kollektive goder er frie goder naturgivne, og der er ingen direkte omkostninger forbundet med tilblivelsen af goderne. I et udviklingsperspektiv er det karakteristisk, at goder, som tidligere var frie (brænde i skoven, fisk i havene, ren luft), nu er underlagt knaphedens lov og dermed prisfastsættes på et marked.

Figurer