Åbn undermenuer...

Minimalpris

En minimalpris fastsættes normalt af myndighederne (staten, EU) for at sikre producenterne acceptable levevilkår. Minimalpriser går således ud over forbrugerne, som kan komme til at betale en højere pris for en vare, end hvis prisen alene blev bestemt af markedsmekanismen.

I EU er der fastsat minimalpriser på en række landbrugsvarer. Minimalpriserne er kombineret med told, således at landmændene er beskyttede mod konkurrence fra udlandet, og at priserne kan ligge over verdensmarkedspriserne.

Virksomheder eller lande kan indgå kartelaftaler fx som i OPEC hvor de aftaler en minimalpris og på den måde undgår konkurrence på prisen. I en kartelaftale indgår også ofte en deling af markedet. Ikke alle minimalpriser skyldes kartelaftaler eller myndighederne. Inden for en række liberale erhverv (advokater, tandlæger, revisorer m.v.) i Danmark eksisterer der uskrevne aftaler om minimalpriser.

Figurer