Åbn undermenuer...

Kurs

Kursen kalder man prisen på værdipapirer som fx aktier og obligationer. Kursen udtrykkes i forhold til værdipapirets nominelle værdi, dvs. den pris, som står påtrykt aktien eller obligationen. Hvis kursen er 80, og den nominelle værdi er 1000 kr., er kursværdien 800 kr.