Åbn undermenuer...

Kapitalkoncentration

Det forhold, at der bliver færre virksomheder, som dermed bliver større. Der sker altså en koncentration af kapitalen på færre enheder. Kapitalkoncentration Marx taler om koncentration af ejendomsretten til produktionsmidlerne - indgår som en del af marxismens elendighedstese, som forudsætning for, at der kommer en revolution, fordi de mindre virksomhedsejere proletariseres. En øget kapitalkoncentration kan også være en konsekvens af markedsmekanismen derved, at de mest konkurrencedygtige virksomheder udkonkurrerer de mindre konkurrencedygtige.

Kapitalkoncentrationen eller integrationen af virksomheder - kan ske på to måder. Ved horisontal integration sammensluttes virksomheder på samme trin i produktionsprocessen, mens vertikal integration indebærer, at virksomheder på forskellige trin i produktionsprocessen (fx fra den primære og den sekundære erhvervssektor) går sammen.