Åbn undermenuer...

Primære erhverv

De erhverv, der bearbejder naturen direkte: Landbrug, gartneri, fiskeri, pelsdyravl og råvareudvinding. De primære erhverv var dominerende i det traditionelle samfund, men i de moderne og senmoderne samfund - især i de sidste - udgør den andel af befolkningen, der er beskæftiget i de primære erhverv, kun ganske få procent.