Åbn undermenuer...

Finanstilsynet

Finanstilsynet hører under Økonomi- og erhvervsministeriet og har til opgave at føre tilsyn med finansielle virksomheder (pengeinstitutter, realkreditinstitutter, pensionsselskaber m.fl.). En af de helt centrale opgaver for Finanstilsynet er overvågningen af, at virksomhederne har tilstrækkelig kapital i forhold til de risici, de har påtaget sig (solvenstilsyn). 

Læs videre