Åbn undermenuer...

Branchestruktur

Det mønster, som brancherne i et samfund tegner. Traditionelt skelnes der mellem tre overordnede brancher eller sektorer: den primære sektor, den sekundære sektor og den tertiære sektor. Hvilken sektor, der er dominerende, har stor betydning for samfundsudviklingen generelt. En dominerende primær sektor knyttes normalt til det traditionelle landbrugssamfund, mens det moderne industrisamfund er domineret af den sekundære sektor, og den tertiære sektor dominerer det postmoderne samfund.
Inden for hver enkelt sektor og på tværs af disse er der egentlige brancher. Fx omfatter en overordnet branche som fødevarebranchen både landbrug (primære sektor), mejerier/slagterier (sekundære sektor) og forskningscentre (tertiære sektor). Den overordnede branche er så yderligere opdelt i enkelte brancher (fx mejeribranchen).

Figurer