Åbn undermenuer...

Brancheorganisation

Organisation, som organiserer virksomheder inden for samme branche. Fx er Finansrådet brancheorganisation for Danmarks banker og sparekasser. En brancheorganisation har normalt to funktioner. Dels at fungere som interesseorganisation i forhold til det politiske system i forbindelse med lovgivning, som berører branchen. Dels som forhandler med lønmodtagerparten i forbindelse med indgåelse af overenskomster, hvor dog hovedorganisationerne (Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Industri) vil have det overordnede ansvar. I et korporativt samfund som det danske vil brancheorganisationer ofte medvirke aktivt i forberedelsen og gennemførelsen af politiske beslutninger ved, at de er repræsenteret i lovforberedende kommissioner og klageinstanser.