Åbn undermenuer...

Agrarsektor

Den agrare sektor benævnes også landbrugssektoren, som igen er en del af den såkaldt primære sektor, dvs. den råvareudvindende sektor. Den agrare sektor omfatter desuden de virksomheder, der leverer maskiner, viden m.v. til sektoren og i særdeleshed de virksomheder (mejerier, slagterier), som forarbejder råvarerne. I nogle sammenhænge omtales agrarsektoren som den fødevareindustrielle klynge. Heri ligger, at agrarsektoren også omfatter virksomheder i den sekundære og tertiære sektor.