Åbn undermenuer...

Kvartære sektor

Den kvartære sektor kaldes også den informationshåndterende sektor og er den del af et lands erhvervsstruktur, der har med information, kommunikation og undervisning at gøre. I sektoren indgår dermed også it og medier. Sektoren er karakteriseret ved, at produktionen er immateriel, og at den anvendte arbejdskraft har højere uddannelse end i de øvrige sektorer. I nogle sammenhænge ses betegnelsen informationssamfund, som udtrykker en udvikling fra samfund med en dominerende tertiær sektor til en dominerende kvartær sektor. De to sektorer kan dog være vanskelige at holde adskilte.