Åbn undermenuer...

Maksimalpris

Den højeste pris, en vare må koste. Normalt fastsættes der maksimalpriser, når efterspørgslen efter en nødvendighedsvare er meget større end udbuddet, og at der således vil forekomme drastiske prisstigninger. Det gælder fx huslejen på lejligheder, som er reguleret med maksimalpriser (huslejeloft) i nogle kommuner, men især er maksimalpriser udbredte i forbindelse med krig, når tilførslen af visse varer stopper. Maksimalpriser kombineres her hyppigt med rationeringskort (kvoter) for at sikre en rimelig fordeling af varerne.

Figurer

Læs videre

Se alle 1
Økonomi i ABC-serien med progression på tre niveauer....