Åbn undermenuer...

Faste omkostninger

Omkostninger, der er uafhængige af produktionens omfang i modsætning til variable omkostninger. Det kan fx være husleje, løn til funktionærer, renter af lån og afskrivninger på bygninger og maskiner.