Åbn undermenuer...

Interviewundersøgelse

En interviewundersøgelse består i, at intervieweren stiller spørgsmål direkte til den person, der skal hentes informationer fra. Man skelner mellem kvalitative og kvantitative interviewundersøgelser betinget af, om svarene kan bearbejdes statistisk. Man skelner også mellem åbne, lukkede og delvis strukturerede interviews betinget af spørgsmålenes udformning.