Åbn undermenuer...

Fokusgruppe

I undersøgelser og i reklame- og markedsføringsbranchen bruges fokusgrupper. En fokusgruppe består normalt af 5-8 personer udvalgt blandt den målgruppe, der er relevant for undersøgelsen. Fokusgruppen stilles over for en given problemstilling. Gruppen diskuterer og giver herigennem forskerne indsigt i målgruppens indstilling til de spørgsmål, der ønskes belyst.