Åbn undermenuer...

Stikprøve

Når man foretager undersøgelser i samfundsvidenskaberne, er det ideelle naturligvis at have de samlede tal, totaltællingerne. Men i de fleste tilfælde findes disse data ikke, fx når det gælder personers holdninger og forskellige former for livsstil og adfærd. I de situationer kan man så via surveyundersøgelser skaffe sig data til at besvare de problemstillinger, man vil have undersøgt. Da det i sagens natur af ressourcemæssige årsager (tid og penge) ikke er muligt at spørge hele befolkningen, udtager man en stikprøve til undersøgelse. Disse stikprøver kan typisk være på ca. 1000 personer (respondenter). Ud fra stikprøven (eller samplet) generaliserer man så resultaterne til hele den gruppe, eller population, som man ønsker at undersøge. Forudsætningen for at kunne tillade sig det er, at stikprøven er repræsentativ, dvs. afspejler populationen på de parametre, som skønnes at kunne influere på svarene. For at sikre repræsentativiteten må stikprøven være tilfældigt udvalgt. Endelig gælder det: Jo større stikprøve, jo mindre usikkerhed.

 

 

Figurer

Læs videre