Åbn undermenuer...

Longitudinalundersøgelse

Surveyundersøgelser kan organiseres på to måder: enten som tværsnitsundersøgelser eller som longitudinalundersøgelser. Ved longitudinalundersøgelser udspørger man den samme gruppe (stikprøve eller sample) med års mellemrum. Derfor kaldes de også for forløbsundersøgelser. Ved at følge de samme personer over tid kan man iagttage ændringer i deres livsforløb, fx karriere, levekår og holdninger, samt afdække forhold, der kan forklare disse ændringer. Metodisk er problemet at kunne følge gruppen, uden at det statistiske bortfald bliver for stort. Den mest kendte og ambitiøse longitudinalundersøgelse i Danmar er SFIs undersøgelse af en generation, der blev interviewet første gang i 1968, da personerne gik i 7. klasse. De er senere blevet interviewet flere gange, sidst i 2001. Stikprøven (samplet) er på ca. 3000 personer, som følges via deres personnumre.

 

 

Læs videre