Åbn undermenuer...

Danmarks Statistik

Den helt centrale institution til indsamling og publikation af statistiske oplysninger i samfundet til brug i administrationen, forskning og undervisning. De enkelte data publiceres i en række udgivelser: Statistisk Årbog, Statistisk Tiårsoversigt, Statistiske Efterretninger, Nyt fra Danmarks Statistik og ikke mindst i Statistikbanken, som er online, og som opdateres dagligt. Institutionen har sit eget korps af telefoninterviewere, men størstedelen af dens data hentes i de store omfattende registre. Ved at samkøre dem med personnumre kan man kombinere oplysningerne til tværgående analyser. Selv om Danmarks Statistik formelt set hører under Økonomiministeriet, betragtes den som politisk uafhængig.