Åbn undermenuer...

Tværsnitsundersøgelse

Tværsnitsundersøgelser (cross sectional-studies) er den mest udbredte form for surveyundersøgelser. Som navnet antyder, udspørger man et repræsentativt udvalg (tværsnit) af befolkningen på ét bestemt tidspunkt. De er altså grundlæggende forskellige fra longitudinalundersøgelser, hvor den samme gruppe bliver interviewet på forskellige tidspunkter. Tværsnitsundersøgelser er forholdsvis nemme og billige at udføre, fx som enqueter, telefoninterviews eller webbaserede undersøgelser, hvis stikprøven i øvrigt er repræsentativ. Det er en væsentlig fordel ved dem, idet man på den måde ved hyppige undersøgelser kan få et øjebliksbillede af det fænomen, man vil undersøge, fx befolkningens politiske holdninger.

 

 

Læs videre