Åbn undermenuer...

Spørgeskema

Kvantitativ metode og spørgeskemaer hører sammen. I tilrettelæggelsen af kvantitative undersøgelser skal man fra starten tage stilling til de spørgsmål, der skal optræde på spørgeskemaet. Der sondres grundlæggende mellem to typer af spørgsmål: spørgsmål, der vedrører selve emnet (det, der skal forklares, også kaldet afhængige variable), og så baggrundsspørgsmål (fx køn, alder, erhverv), som er de uafhængige variable, og som man forventer kan forklare de afhængige variable eller angive vigtige sammenhænge. Spørgsmålene er normalt med lukkede svarmuligheder, som kan kodes, sådan at svarene kan tælles op og efterfølgende beregnes og krydstabuleres.

 

Læs videre