Åbn undermenuer...

Enquete

I spørgeskemaundersøgelser er der forskellige måder at indsamle data på, fx ansigt-til-ansigt-interviews, telefoninterviews, fokusgruppe- og panelinterviews og så enqueter. Enqueter er postbesørgede skemaer - tidligere i papirudgaver - nu mere og mere som elektronisk post. Den interviewede skal selv udfylde skemaet, dvs. besvare spørgsmålene og returnere skemaet. En klasse, der udbyder en spørgeskemaundersøgelse via Lectio eller afleverer en stak spørgeskemaer til en anden klasse, benytter sig også af enquete-metoden. Spørgsmålene er som regel lukkede, evt. med mulighed for supplerende kommentarer. Forudsætningen for et godt resultat er dels, at spørgsmålene er éntydige, dels at skemaerne rent faktisk bliver besvaret og returneret. Et stort bortfald er ofte problemet med denne type undersøgelser, og det søges modvirket ved remindere (billigt via e-mail) og diverse præmieordninger.

 

 

Læs videre