Åbn undermenuer...

Enquete

I spørgeskemaundersøgelser er der forskellige måder at indsamle data på, fx ansigt-til-ansigt-interviews, telefoninterviews, fokusgruppe- og panelinterviews og så enqueter. Enqueter er postbesørgede skemaer - tidligere i papirudgaver - nu

Få adgang til Samfundsfag.dk