Åbn undermenuer...

Surveyundersøgelse

Surveyundersøgelser er den mest udbredte form for indsamling af data via spørgeskemaundersøgelser. Man henvender sig til et repræsentativt udvalg (stikprøve eller sample), hvorefter der konkluderes på vegne af hele den gruppe (population), som man vil undersøge. Fx angående hele den danske befolknings kostvaner. Undersøgelsen kan foregå via enqueter, telefoninterviews, paneler mv. De kan organiseres som tværsnitsundersøgelser (det mest almindelige) eller longitudinalundersøgelser. Der vil normalt være tale om kvantitativ metode via lukkede svarmuligheder, sådan at resultaterne kan gøres til genstand for statistisk bearbejdning.

 

 

Læs videre