Åbn undermenuer...

Statistisk undersøgelse

En undersøgelse, som er baseret på kvantitative data. Disse data kan være totaltællinger, som ligger i store registre i stat og kommune, men de kan også være indsamlet ved surveyundersøgelser. Undersøgelsen kan være alt lige fra, at de enkelte data ordnes i en tabel, til meget avancerede beregninger. Det største og mest tilgængelige statistiske materiale ligger hos Danmarks Statistik og er tilgængeligt på Statistikbanken.

 

 

Figurer

Læs videre