Åbn undermenuer...

Tabel

En tabel er en systematisk opstilling af talmæssige oplysninger. Den systematiserer og giver overblik over datamængder. En tabel består normalt af følgende elementer:

  1. En overskrift: Hvad viser tabellen? Herunder: Hvilken måleenhed er benyttet (kroner, år, antal mv.)?
  2. En forspalte med opdeling på kategorier, fx køn, erhverv, lande.
  3. Et hoved med opdeling af andre kategorier, fx indkomst, dødelighed, BNP.
  4. Rækker, hvor data fra forspaltens kategorier anbringes.
  5. Søjler, hvor data fra hovedets kategorier anbringes.
  6. Evt. sammentællinger (rækkesummer, søjlesummer og totalsum).
  7. Evt. noter, anmærkninger og kilder.

Hvilke variable eller kategorier, der skal anbringes i hovedet (og søjlerne) og forspalten (og dermed rækkerne), er ofte et spørgsmål om, hvad der er mest hensigtsmæssigt. Dog bør tidsserier altid læses vandret.