Åbn undermenuer...

Analyseskema

Når man fx skal sammenligne nogle tekster, kan det være en god idé at bruge et analyseskema til hjælp. Det kan tage form af et egentligt skema, hvor man i hovedet har tekst 1, 2, 3 osv. anført, og så i forspalten har anbragt de begreber eller variable, man vil bearbejde teksten med. Disse begreber kan være afledt af en bestemt metode eller teori og er derfor en del af eller udgør den referenceramme, man arbejder med i sin analyse. Et analyseskema adskiller sig fra en model på den måde, at en model postulerer en bestemt sammenhæng mellem de variable, der indgår i den, mens analyseskemaet blot opstiller værktøjerne.

 

 

Figurer

Læs videre