Åbn undermenuer...

Beskrivelse

Vi beskriver, når vi gengiver noget uden at bearbejde det. Fx når vi refererer en tekst eller på en ufokuseret måde gennemgår en tabel. I samfundsfag skelner vi mellem et beskrivende niveau og et analytisk niveau, og det er meget sjældent, at vi får brug for at arbejde på det beskrivende niveau. Men som en indledende øvelse kan en beskrivende tilgang måske være nyttig.

I de skriftlige opgaver befinder spørgeordene (redegørelse, undersøgelse, diskussion mv) sig alle på det analytiske niveau. Spørgsmålet er også, om man kan foretage egentlige beskrivelser uden overhovedet at lægge et fokus ind. Man kan forestille sig, hvor omstændeligt resultatet ved læsning af omfattende statistisk materiale ellers ville blive.